ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
แบบสอบถาม
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.192.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,149,422

ทะเบียนครุภัณฑ์
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว


  หน้าแรก     o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
     สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564(1)เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564(2)เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564(3)เปิดอ่าน
E-Service
การบริหารงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
งานตรวจสอบภายใน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
   
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.