ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
www

ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.184.78
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,636,580

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โฮมสเตย์/ที่พัก


  หน้าแรก     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ  
     สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
สำนักปลัด
งานการเงิน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
คุณธรรมและความโปร่งใส
งานกิจการสภาเทศบาล
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.