ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
แบบสอบถาม
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.192.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,149,336

ทะเบียนครุภัณฑ์
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว


  หน้าแรก     o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566)เปิดอ่าน
     โครงการพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่างใสเปิดอ่าน
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566เปิดอ่าน
     26 คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลาเปิดอ่าน
E-Service
การบริหารงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
งานตรวจสอบภายใน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
   
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.