ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.158.248.112
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,524,392

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะภูมิอากาศ

                ลักษณะภูมิอากาศในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงอยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุม       เขตร้อนสามารถแบ่งได้  3   ฤดู คือ
                1. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ฤดูหนาวอากาศจะหนาวแต่ไม่หนาวจัด
2. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม โดยในเดือนเมษายนอากาศร้อนที่สุด
                3. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ พายุดีเปรสชั่น

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
99 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-501567  Fax : 043-501567
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.