ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 16 คน
หมายเลข IP 54.198.212.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,584,364

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     ด้านการเมือง ? การบริหาร 

ด้านการเมือง ? การบริหาร
ด้านการเมือง ? การบริหาร  

ด้านการเมือง – การบริหาร

อำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน
                การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลใช้รูปแบบการบริหารงานแบบนายกองค์การบริหารส่วนตำบล         มีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 คน 
 
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                - มีสมาชิกสภา อบต. จำนวน              30            คน
 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
มีทั้งสิ้น    15   คน ประกอบด้วย
                -    สำนักปลัด                       7              คน
                - ส่วนการคลัง                       5              คน
                - ส่วนโยธา                            3              คน
 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 มีทั้งสิ้น 24 คน แยกเป็น
                1. ลูกจ้างประจำ                                 คน         
                2. พนักงานจ้าง                     23            คน      

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
99 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-501567  Fax : 043-501567
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.