ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.198.212.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,584,419

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นายพีรพงษ์ บัวไข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นายพีรพงษ์ บัวไข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางจิตติมา จันทร์สระคู
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวนงลักษณ์ จันทร์สระคู
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


นายวัชรพงษ์ ชุมศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวเกศรินทร์ คุมโศระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอรดี คำดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายบัญญัติ บุญมี
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวพัชรี สุระสังข์
พนักงานจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษี

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
99 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-501567  Fax : 043-501567
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.