ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
แบบสอบถาม
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.236.192.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,149,374

ทะเบียนครุภัณฑ์
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว


  หน้าแรก     o22 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดสอบราคา 
o22 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดสอบราคา
o22 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดสอบราคา  
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนสวรรค์ ม.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดผิวจราจรฯเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วสำนักงานเปิดอ่าน
E-Service
การบริหารงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
งานตรวจสอบภายใน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
   
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.