ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 16 คน
หมายเลข IP 54.198.212.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,584,360

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
การคมนาคม  
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง มีถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้าน / ตำบล 9 สาย ระหว่างหมู่บ้านอำเภอ 2 สาย สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ
 
การไฟฟ้า
การให้บริการด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสุวรรณภูมิ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการติดตั้งซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้ความสว่างตามถนน ตรอก ซอย จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลที่มีไฟฟ้าใช้แล้วทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100
 
การสื่อสารโทรคมนาคม
                ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง มีที่ทำการไปรษณีย์ตำบล แต่ไม่สามารถส่งไปรษณีย์โทรเลขได้ แต่สามารถใช้บริการในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมจากที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอสุวรรณภูมิ

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
99 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-501567  Fax : 043-501567
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.