ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 54.198.212.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,584,357

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     กองช่าง 

กองช่าง
กองช่าง  


นายธนาวุฒิ สนสมบัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุริยา การะเกษ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


จ.ส.ต เด่นจิตร ภาษิตร
เจ้าพนักงานธุรการ


นายณัฐวุฒิ ทำสระคู
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายสุรสิทธิ์ สมภูงา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นายเจนภพ พูลสระคู ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายพินิจ มาสระคู
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวศศินา บุญมี
คนงานทั่วไป

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
99 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-501567  Fax : 043-501567
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.