ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
www

ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 2425 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.66.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,635,903

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โฮมสเตย์/ที่พัก


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ
 
สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต
                 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ   500   กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดโดยทางรถยนต์ประมาณ 80 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ    110 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 68,750 ไร่  
 
อาณาเขต
                เทศบาลตำบลทุ่งหลวง   มีพื้นที่ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
                - ทิศเหนือ         จดเขตตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด     
                - ทิศใต้    จดเขตตำบลโพนครกและตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
                - ทิศตะวันออก     จดเขตตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด
                - ทิศตะวันตก        จดเขตตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
สภาพภูมิประเทศ
                ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีแม่น้ำลำพลับพลาไหลผ่าน   เหมาะแก่การทำการเกษตรและใช้ในการอุปโภค
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
สำนักปลัด
งานการเงิน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
คุณธรรมและความโปร่งใส
งานกิจการสภาเทศบาล
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.