ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 มกราคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.227.104.40
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,407,369

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ
 
สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต
                 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ   500   กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดโดยทางรถยนต์ประมาณ 80 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ    110 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 68,750 ไร่  
 
อาณาเขต
                เทศบาลตำบลทุ่งหลวง   มีพื้นที่ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
                - ทิศเหนือ         จดเขตตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด     
                - ทิศใต้    จดเขตตำบลโพนครกและตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
                - ทิศตะวันออก     จดเขตตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด
                - ทิศตะวันตก        จดเขตตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
สภาพภูมิประเทศ
                ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีแม่น้ำลำพลับพลาไหลผ่าน   เหมาะแก่การทำการเกษตรและใช้ในการอุปโภค

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-611121  Fax : 043-611121
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.