ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ทะเบียนครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ปฎิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 2930 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.89.204.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,768,439

แบบสอบถาม
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว


  หน้าแรก     กองการศึกษา 

กองการศึกษา
กองการศึกษา  


นายโชคชัย คำบุตรดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายกนก พุฒภูงา
นักวิชาการศึกษา


นายเกรียงศักดิ์ แพงภูงา
เจ้าพนักงานธุการ


นายสราวุทธิ์ พ่อค้า
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นางสาวอรวริน กรมภัคดี
คนงานทั่วไป


นางสุวรรณี พรมภูงา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


.
.


นางนิตติภรณ์ คุณมาศ
ครู


นางดวงพร โน่นสาหร่าย
ครู


นางสาวนภัสวรรณ วงศ์คำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวดวงรัตน์ แสงเพชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางกอบกุล คำดี
ผู้ดูแลเด็ก


.
.


นางจุรีพร ศรีอ่อน
ครู


นางฉวี วงศ์จำปา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจารุณี ปวงรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


.
.


นางสาวปิ่นอนงค์ กลางคาร ครู
ครู


นางบุษบา ลานรอบ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววาสนา วงศอามาตย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


.
.


นางสาวบัวบาน ประทุมแพง
ครู


นางฉวีวรรณ เทียบสี
ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางมะลิ แซ่เลา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


.
.


นางสาวราตรี ใจสาหัส
ครู


นางมลิวรรณ ภูกลาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


.
.


นางสาววิภาวรรณ โชคแสน
ครู


นางสาวธัญลักษณ์ มุ่งดี
ผู้ดูแลเด็ก
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
ข่าวต่างๆ
หนังสือราชการ
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานตรวจสอบภายใน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศเทศบาล
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.