Hacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsvHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rs

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
www

ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.66.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,635,693

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โฮมสเตย์/ที่พัก


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  ณ วัดบ้านต ... เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๓  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง และคณะกรรมการติดตามประเมินผลกลุ่มอ ...
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน ... เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3ฯ 
      ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3ฯ&nbs...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (น้ำยางพารา) ถนนสายจากแยกหนองหญ้าแพรก ถนน รอ.ถ.๙๕-๐๐๑-ถนน รอ.ถ.๙๕-๐๐๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมช...

จดหมายข่าว การชำระภาษี เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (น้ำยางพารา) ถนนสาย
   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างเหมาขุดแก้มลิงหนองเลิงมลบ้านร้านหญ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสายเมืองหาญ5ทั้ง2ข้าง
   ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกสายรอบตลาดสดเทศบาล2
   ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายด่านขุนทด-หนองแวง จากทางหลวงแผ่นดิน201ถึงเขตเทศบาล
   ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจำลอง ถึงบ้านบาน
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเค็ง ตำบลจะกง เชื่อมบ้านหนองอารีย์ ตำบลดินแดง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดำ ระบบปิด หมู่ที่ 3 บ้านปากปลาค้าว ตำบ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดำ ระบบปิด หมู่ที่ 3 บ้านปากปลาค้าว ตำบ
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ศสล. บ้านลุงม่วง หมู่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคา E-Bidding
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ศสล. บ้านหนองแมว หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคา E-Bidding
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจะกง หมู่ที่ 8 ตำบลจะกง เชื่อมบ้านหนองอารีย์ ตำบ
ข่าวย้อนหลัง
 
โครงการฝึกอบรมโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

อ่านทั้งหมด

 

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
สำนักปลัด
งานการเงิน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
คุณธรรมและความโปร่งใส
งานกิจการสภาเทศบาล
แบบสอบถาม
 
Hacked by Xyp3r2667
Indonesian Hackers
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.