ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.166.130.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,584,649

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     แผนพัฒนา 4 ปี 
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี  
     1.ปก แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี เทศบาลเปิดอ่าน
     2.ส่วนที่ ๑ เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ล่าสุดเปิดอ่าน
     3.ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)เปิดอ่าน
     4.ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     5.ส่วนที่ ๓ ตอนที่ ๒เปิดอ่าน
     6.ส่วนที่ ๓ ตอน ๓ แบบ ยท 03 จริง 4ปีเปิดอ่าน
     7.ส่วนที่ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสู่การปฏิบัติ ตอนที่ ๑เปิดอ่าน
     8.ส่วนที่ ๔ ตอน ๒ บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     9.ส่วนที่ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตอนที่ ๓เปิดอ่าน
     10.ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผลเปิดอ่าน

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
99 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-501567  Fax : 043-501567
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.