ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.160.153.233
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,434,223

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     ๑๑.ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 
๑๑.ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
๑๑.ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง  
     สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน ๒๕๖๐เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๐เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๐เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๐เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2559เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2559เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2559เปิดอ่าน

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
99 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-501567  Fax : 043-501567
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.