ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 54.198.212.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,584,350

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     ๑๒.ประกาศประกวดราคาสอบ 
๑๒.ประกาศประกวดราคาสอบ
๑๒.ประกาศประกวดราคาสอบ  
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2561เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาและก่อสร้างระบบแบบผิวดินประปาขนาดใหญ่บ้านตาหยวก หมู่ที่ ๑๐เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาและก่อสร้างระบบแบบผิวดินประปาขนาดกลางบ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ ๙เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาและก่อสร้างระบบแบบผิวดินประปาขนาดใหญ่บ้านร้านหญ้าหมู่ที่ ๓เปิดอ่าน
     การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างปรับผิวจราจร หินคลุกบดอัดแน่น บ้านตาหยวก ถึงบ้านคูดินทรายเปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นสาย รอ.ถ.๙๕-๐๐๑ บ้านตาหยวก - คูดินทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2561เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คันเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนสะอาด ต ทุ่งหลวง อ สุวรรณภูมิ จ ร้อยเอ็ด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนำ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตาหยวก ต ทุ่งหลวง อ สุวรรณภูมิ จ ร้อยเอ็ด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงาน Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวง ๒๑๕ - บ้านคูดินทรายเปิดอ่าน

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
99 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-501567  Fax : 043-501567
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.