ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.198.212.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,584,383

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     หนังสือรับ 
หนังสือรับ
หนังสือรับ  
     หนังสือรับเดือน มกราคม ๒๕๕๙เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๒ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนัสือรับ ๒-๑๘ พ.ย. ๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๙ ก.ย. - ๙ ต.ค. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๒ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๔ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๘ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ ๑ - ๗ กันยายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่๑๑ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๖ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๓ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๔ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๙ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๙ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๕ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๐ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
99 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-501567  Fax : 043-501567
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.