ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ทะเบียนครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ปฎิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 301 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.89.204.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,768,481

แบบสอบถาม
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว


  หน้าแรก     หนังสือรับ 
หนังสือรับ
หนังสือรับ  
     หนังสือรับเดือน มกราคม ๒๕๕๙เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๒ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนัสือรับ ๒-๑๘ พ.ย. ๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๙ ก.ย. - ๙ ต.ค. ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๒ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๔ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๘ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ ๑ - ๗ กันยายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่๑๑ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๖ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๓ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๔ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๙ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๙ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๕ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๐ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
     หนังสือรับ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘เปิดอ่าน
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
ข่าวต่างๆ
หนังสือราชการ
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานตรวจสอบภายใน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศเทศบาล
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.