ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
แบบสอบถาม
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.236.192.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,149,448

ทะเบียนครุภัณฑ์
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

 

       กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มาตอบแบบวัดการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565

       เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 นายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของเทศบาลตำบลทุ่งหลวงมาตอบแบบวัดการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวงเพื่อรับฟังความคิดเห็นละข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก นำมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

     
     
     
     
 
E-Service
การบริหารงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
งานตรวจสอบภายใน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
   
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.