ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
แบบสอบถาม
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.236.192.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,149,413

ทะเบียนครุภัณฑ์
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

เมื่่อวันที่่ 28 มกราคม 2565 นายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีหัวข้อและประเด็นเกี่ยวกับ การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน , การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่ปฏิบัติ , การปรับปรุง/ทบทวนโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต , กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ และรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินการป้องกันการทุจริตในเดือนที่ผ่านมา

     
     
E-Service
การบริหารงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
งานตรวจสอบภายใน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
   
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.