ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ทะเบียนครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ปฎิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 2021 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.172.217.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,733,474

แบบสอบถาม
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาเห็นชอบโอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณารับโอนครุภัณฑ์จาก นายวชิรพงษ์ พลตื้อ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ที่มอบให้เทศบาลตำบลทุ่งหลวงเนื่องในโอกาส เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
ข่าวต่างๆ
หนังสือราชการ
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานตรวจสอบภายใน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศเทศบาล
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.