ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ทะเบียนครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ปฎิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 301 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.89.204.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,768,544

แบบสอบถาม
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว


  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  
สำนักปลัดเทศบาล


นายกฤษณะพงษ์ น้อยชา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ กลาง)


นางสุภาวดี น้อยชา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


น.ส.สรินยา โยธาจันทร์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายภาคภูมิ ธนสีลังกูร
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


.
.


นางสุภาวดี น้อยชา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)


นายวิมล คุณมาศ
นักทรัพยากรบุคคล


นายทวีวุฒิ จันทร์คูเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนรมน พูลสระคู
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสว่าง สาคร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสาคร มาตรสี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายเสริมยชญ์ แพงภูงา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางวาสิฎฐี ภาษิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอำพัน พุฒภูงา
พนักงานขับรถยนต์


นายนฤทธ์ จันทร์สระคู
พนักงานขับรถยนต์


.
.


น.ส.สรินยา โยธาจันทร์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)


นายอำพันธ์ แก่นวิชา
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวอัญชลี คุณมาศ
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางดวงพร สุดชารี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


.
.


นายภาคภูมิ ธนสีลังกูร
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)


น.ส.อภิญญา อาษาธง
นักวิชาการสาธารณสุข


นายบรรจง ภาชนะวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายวิชล ชัยชิด
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายอภิเชษ โสรถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายสมร สัมมา
พนักงานดับเพลิง


นางสุทิน บุญเลิศ
พนักงานดับเพลิง


นายทรงอภินันท์ เหนือโท
คนงานทั่วไป


นายปัญญา แพงภูงา
คนงานทั่วไป


นายพงษ์สาคร สุวรรณธาดา
คนงานทั่วไป


นายณรงค์ มาหนองหว้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสุพล แก้ววัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายชิดษณุ มาสระคู
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นางนิยม จันทร์สระคู
คนสวน
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
ข่าวต่างๆ
หนังสือราชการ
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานตรวจสอบภายใน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศเทศบาล
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.