ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 54.162.171.242
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,551,274

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     ๑๔.ศูนย์แจ้งข่าวสารการทุจริต 

๑๔.ศูนย์แจ้งข่าวสารการทุจริต
๑๔.ศูนย์แจ้งข่าวสารการทุจริต  

 ศูนย์แจ้งรับข่าวสารการทุจริต  คอรัปชั่น เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

            แจ้งเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการแจ้งข้อมูลการทุจริต คอรัปชั่น ได้ที่ 043-611121 หรือ 089-8960115 สายตรงนายกฯ  หรือ http://www.tungluang.go.th/  หัวข้อ ร้องทุกข์

 ตลอด 24 ชั่วโมง 

"ทุกข์ของท่าน คือ ปัญหาของเรา "

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
99 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-501567  Fax : 043-501567
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.