ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ทะเบียนครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ปฎิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 2930 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.89.204.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,768,444

แบบสอบถาม
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว


  หน้าแรก     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
การคมนาคม  
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง มีถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้าน / ตำบล 9 สาย ระหว่างหมู่บ้านอำเภอ 2 สาย สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ
 
การไฟฟ้า
การให้บริการด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสุวรรณภูมิ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการติดตั้งซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้ความสว่างตามถนน ตรอก ซอย จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลที่มีไฟฟ้าใช้แล้วทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100
 
การสื่อสารโทรคมนาคม
                ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง มีที่ทำการไปรษณีย์ตำบล แต่ไม่สามารถส่งไปรษณีย์โทรเลขได้ แต่สามารถใช้บริการในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมจากที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอสุวรรณภูมิ
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
ข่าวต่างๆ
หนังสือราชการ
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานตรวจสอบภายใน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศเทศบาล
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.