Hacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsvHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rs

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
www

ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 2324 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.24.113.182
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,635,636

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โฮมสเตย์/ที่พัก


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
 หัวข้อข่าว
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเค็ง ตำบลจะกง เชื่อมบ้านหนองอารีย์ ตำบลดินแดง
 หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง
 ราคากลาง
2,993,510.00
 ซื้อเอกสาร
๑๘ พ.ย.๒๕๖๓-๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓
 ยื่นซอง
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ติดต่อสอบถาม
๐๔๕-๙๖๙๘๔๓
 รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเค็ง ตำบลจะกง เชื่อมบ้านหนองอารีย์ ตำบลดินแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๕๐-๐๐๗ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖  เมตร ยาว ๗๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖  เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.กำหนด)


ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง
วันที่ประกาศ : 2563-10-22
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
สำนักปลัด
งานการเงิน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
คุณธรรมและความโปร่งใส
งานกิจการสภาเทศบาล
แบบสอบถาม
 
Hacked by Xyp3r2667
Indonesian Hackers
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.