ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.239.76.25
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,670,935

ทะเบียนครุภัณฑ์
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายนฤพงษ์ จันทร์หอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เพื่อรับทราบการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมลำพลับพลา เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  
เมื่อวันที่ 16-1๗ กันยายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงร่วมกับชุมชนบ้านตาหยวก หมู่ที่ 10,หมู่1,หมู่2,หมู่13,หมู่15 ได้จัดงานประเพณีโฎนตา เพื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งแสดงออกถึงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเขมร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ผู้นำชุมชน  และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เข้าร่วมกิจกรรม
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2563  วันที่ 20 ก.ค 2563เพื่อพิจารณาเห็นชอบโอนงบประมาณ และพิจารณาอนุญาตให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หนองเกาะ-สาหร่าย เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
 เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนทุ่งหลวงวิชชาลัยสร้างสุข โดยมีวิทยากร จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสุวรรณภูมิ ให้ความรู้
  เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีมของเด็กและเยาวชน  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  พร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
 เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงจัด โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป งดเผาตอซังข้าว เปลี่ยนทัศนคติโดยการไถกลบเพื่อเป็นวัสดุบำรุงดินแทน เข้าใจวิธีการและขั้นตอนการไถกลบตอซังข้าว รักษาสภาพแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ลดมลพิษในอากาศ ณ แปลงนาสาธิตบ้านโนนสวรรค์(ศูนย์ข้าว) หมู่ที่ ๕ โดยมี นายธนิต พันธ์หินกอง เป็นประธานเปิดงาน
 เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวงเข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลรำบวงสรวงสักการะรำลึก ๒๓๒ ปี การพิราลัยของพระรัตนวงษา (ท้าวเซียง) โดยช่วงเช้า ๐๖.๓๙ – ๐๙.๐๐ น. มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๒๓๒ รูป ณ ลานอนุสาวรีย์พระรัตนวงษา (ท้าวเซียง) และช่วงบ่ายประมาณ ๑๔.๓๐ น. มีการรำบวงสรวงสักการะรำลึก ๒๓๒ ปี การพิราลัยพระรัตนวงษา (ท้าวเซียง)
 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาชิเบศร 

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร E-Service
การดำเนินงาน และการปฎิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานปัองกันและบรรเทาฯ
การส่งเสริมความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานตรวจสอบภายใน
ประกาศเทศบาล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
   
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.