ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.238.117.130
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,938,603

ทะเบียนครุภัณฑ์
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว


  หน้าแรก     ผลการพัฒนาเทศบาล 

ผลการพัฒนาเทศบาล
ผลการพัฒนาเทศบาล  

 

ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงในระยะที่ผ่านมา (2547-2551)
             การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงในระยะที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมเป็นจำนวนมาก สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 และผลจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกากระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงมีรายได้และมีอำนาจหน้าที่มากขึ้นจำนวนมาก   สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็นด้านการพัฒนา ออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้
1. การดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
                - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการคมนาคม
                - ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
2. การดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
                - ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ
3. การดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม
                - ส่งเสริมด้านการกีฬา
                - ป้องกันและรณรงค์อุบัติเหตุทางท้องถนน
                - จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ แก่คนยากจน คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ
                - ป้องกันและรณรงค์ปัญหายาเสพติด
4. ด้านการพัฒนาการเมือง – การบริหาร
                - จัดฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ อบต.
                - จัดบริการประชาชนทั้งในและนอกสถานที่
                - ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
5. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
                - ป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
                - ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
6. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
                - ขุดลอกลำห้วย หนอง ลำคลอง
7. การพัฒนาวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
                - ส่งเสริม รักษา สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น


E-Service
การดำเนินงาน และการปฎิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานปัองกันและบรรเทาฯ
การส่งเสริมความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานตรวจสอบภายใน
ประกาศเทศบาล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
   
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.