ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.150.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,584,544

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศ เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  
      

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดได้ประกาศ  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด  ประจำปีงบประมาณ 2561  ลงวันที่  30  มีนาคม  2561  จึงให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด  อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  ดังนี้

1.  วัน  เวลา  และสถานที่รายงานตัว

1.1 วันรายงานตัว  วันที่  1  พฤษภาคม  2561  เวลา  08.30 น.  เป็นต้นไป

1.2  สถานที่รายงานตัว  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด

2.  ตำแหน่งที่มารายงานตัว

                             ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

                            2.1  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  1  อัตรา

                           ลำดับที่  1  นายชัชพล   รอดปาน  เลขประจำตัวสอบ  007

                           2.2  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  จำนวน  1  อัตรา

                           ลำดับที่ 1 นางสาวมัณฑนา  ลับแสง เลขประจำตัวสอบ 001  

                           2.3  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  จำนวน  1  อัตรา

                           ลำดับที่ 1 นางสาวธนพร  จงปลูกกลาง เลขประจำตัวสอบ 001

3.  กรณีไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนด

          หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งภายในวัน  เวลา  และสถานที่  ที่กำหนด  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์และเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้รายนั้น

4.  เอกสารที่ต้องนำไปแสดงในวันรายงานตัว

          บัตรประจำตัวประชาชน

5.  การแต่งกายของผู้สอบแข่งขันได้

          แต่งกายชุดสุภาพ  สวมรองเท้าหุ้มส้นไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
วันที่ประกาศ : 2561-04-09

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
99 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-501567  Fax : 043-501567
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.