ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
แบบสอบถาม
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.236.192.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,149,365

ทะเบียนครุภัณฑ์
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลทุ่งหลวง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระโพนทองเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลทุ่งหลวง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระโพนทอง

     
     
     
     
     
   
E-Service
การบริหารงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
งานตรวจสอบภายใน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
   
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.