ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.82.79.137
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,590,554

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

 

วันนี้ นายเรียบ  โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง พร้อมด้วย นายรันต์ สายหยุด ประธานสภาเทศบาล นายวชิรพงษ์ พลตื้อ ปลัดเทศบาล และ จ่าเอกสมพงษ์ ศักดิ์แสง รองปลัดเทศบาล ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๙ ราย ซึ่งได้รับความเสียหายจากวาตภัย เหตุเกิดระหว่างช่วงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑  

 
 
 
 
 
 
 
 


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
99 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-501567  Fax : 043-501567
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.