ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม 
พฤศจิกายน 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.145.124.143
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,345,561

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     แผนพัฒนาตำบล 3 ปี 

แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี  

แผนพัฒนาตำบล 3 ปี

      องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง  ได้กำหนดแผนพัฒนาตำบล 3 ปี ประกอบไปด้วย 6 ส่วน ดังนี้

1. บทนำ

2. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

4. สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

5. บัญชีโครงการพัฒนา

     5.1. สรุปโครงการ

6. การนำแผนไปปฏิบัติ

     ซึ่งมีรายละอียด สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาช่วงสามปี ดังรายละเอียดที่แนบมา   ดังนี้

เอกสารประกอบ

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-611121  Fax : 043-611121
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.